ĐÈN LED PHA 300W – VỎ ĐEN, HOẠT ĐỘNG 100% CÔNG SUẤT.